- انتشار مقاله کشتیبان در میان طوفان
انتشار مقاله کشتیبان در میان طوفان

احمد قوام
احمد قوام
به مناسبت سالگرد وقایع ۳۱ تیرماه سال ۱۳۳۱ خورشیدی مقاله کشتیبان در میان طوفان را در سایت مورخان منتشر نموده‌ام. در این مقاله به واکاوی دلایل صدور بیانیه معروف «کشتیبان را سیاستی دگر آمد» قوام‌السلطنه پرداخته‌ام.

شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۱۸