سال ۱۳۹۱

هدیه تولدی به خودم

امروز ۳۰ ساله شدم. خیلی سریعتر از آنچه که انتظارش را داشته‌ام سه دهه از زندگی‌ام را پشت سر گذاشته‌ام، برای همین، تصمیم دارم تا مصداق «ای که پنجاه رفت...» سعدی نشده‌ام، دوباره دست به کار نوشتن شوم. اولین تجربه نوشتن در فضای مجازی را سال دوم دوره کارشناسی بدست آوردم، آن سال‌ها پرشین‌بلاگ تازه شروع به کار کرده بود و بلاگفا هنوز تاسیس نشده بود.  »ادامه

+ سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۱:۵۶، ۴ نظر