اسفند ماه ۱۳۹۵

هر بار که نوروز از راه می‌رسد

این متن را استاد عبدالحسین زرینکوب ۳۴ سال پیش در چنین روزی نوشته است، درست در روزی که من متولد شدم! »ادامه

+ یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۲۲، نظر شما