فروردین ماه ۱۳۹۲

بوریحان، نرم‌افزار روش تحقیق

سال گذشته که ترم دوم دوره کارشناسی ارشد را پشت سر می‌گذاشتم درسی مهم داشتیم با عنوان «شناخت روش‌های تحقیق در تاریخ». از آنجا که عمده‌ترین روش تحقیق در رشته تاریخ و بیشتر علوم انسانی روش کتابخانه‌ای است و بخش اصلی جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات تحقیق در این روش را برگه‌های کتابشناسی، فیش‌های پژوهشی و یادداشت‌های شخصی تشکیل می‌دهند به دنبال نرم‌افزاری بودم که امکان فیش‌برداری و جستجو در برگه‌های تحقیق را در اختیار پژوهشگر قرار دهد. »ادامه

+ آدینه ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۲۱، ۱۲ نظر