آبان ماه ۱۳۹۲

طرحی برای فردا

دو ماه است که دوباره چرخه سریع‌تر از قبل درس-کار را پشت سر می‌گذارم، با این حال به نظر می‌رسد تا حدودی به وضعیت جدیدم عادت کرده‌ام. باز هم فرصت‌هایی برای نوشتن پیدا می‌شود ولی در مدت تقریباً یک ماهه‌ای که از آخرین پستم می‌گذرد، ترجیح دادم به جای نوشتن، بیشتر فکر کنم به آنچه که قرار است بنویسم.  »ادامه

+ پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۰۲:۰۶، ۶ نظر