آذر ماه ۱۳۹۲

تأملاتی در فلسفه تاریخ ۱

پاسخ دادن به این سوال که تاریخ چیست، همانقدر که هیجان‌برانگیز است، چالش‌برانگیز هم خواهد بود. دستکم، درمیان فلاسفه‌ای که تاریخ را مورد کنکاش قرار داده‌اند پاسخ‌های متفاوت و بعضاً متضادی درباره چیستی تاریخ ارائه شده است. بنابراین، اگر ارائه تعریفی از تاریخ، به عنوان نقطه آغازی برای هر فلسفه تاریخ ضروری می‌نماید، لازم نیست که در همین ابتدا، این تعریف همگان را به یک اندازه راضی سازد.  »ادامه

+ شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۵۲، ۳ نظر