دی ماه ۱۳۹۲

از مُذَهَّب دفتر تاریخ ۱

«گرامی دوست مهربانم می‌خواهی بدانی احساسات من نسبت به شاهنامه چیست و درباره فردوسی چه عقیده دارم؟ اگر به جواب مختصر مفید قانعی این است که به شاهنامه عاشقم و فردوسی را ارادتمند صادق، اگر به این مختصر قناعت نداری گواه عاشق صادق در آستین باشد، در تایید اظهارات خویش به اندازه شاهنامه می‌توانم سخن را دراز کنم و دلیل و برهان بیاورم...»  »ادامه

+ دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۲ ساعت ۰۱:۳۷، ۱ نظر