مرداد ماه ۱۳۹۳

آلمان قهرمان

جام بیستم با قهرمانی آلمان پایان پذیرفت. با هر محاسبه‌ای آلمان مستحق این قهرمانی بود و این حقیقتی بود که حتی اکثر کسانی هم که تعلق خاطری به این تیم ندارند به آن اذعان دارند... »ادامه

+ چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۵، نظر شما