مهر ماه ۱۳۹۳

یک اتفاق خوب!

تقریباً یک سال پیش بود که مطلبی نوشتم با عنوان «گفتگوی بی‌انتهای حال و گذشته» و در آن ریشه‌های علایق خودم به تاریخ را واکاوی کرده بودم. علاقه پایداری که سبب شد رشته برق را بیش از کارشناسی ادامه ندهم و برای ادامه تحصیل تاریخ را انتخاب کنم... »ادامه

+ دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۳۵، ۱۳ نظر