اسفند ماه ۱۳۹۳

یک خرده از هستی من، آنجا در جامع ساوه...

اوایل اسفند، در جریان سفر به ساری، به منظور شرکت در همایش بین‌المللی تاریخ محلی مازندران، به پیشنهاد پژوهشگر ارجمند، دکتر عبدالمهدی رجایی، که سعادت همسفر شدن با ایشان در این سفر نصیبم شده بود، شبی را در ساوه اقامت کردیم... »ادامه

+ پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۲۳:۴۷، ۳ نظر