خرداد ماه ۱۳۹۴

غم میرزا حسن خان مستوفی الممالک

«مستوفی‌الممالک می‌گفت در مملکت ایران هرکس از کارها طفره بزند همیشه در امان است و حتی اگر ترک واجب هم کرده باشد مسئول نمی‌شود اما همینکه برای انجام وظیفه دست به یک کار مثبتی بزند هرکس می‌رسد ایرادی به او می‌گیرد و طوری عرصه را بر او تنگ می‌کنند که از کرده خود پشیمان و از زندگی خود بیزار می‌شود...» »ادامه

+ چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۳:۳۷، ۶ نظر