تیر ماه ۱۳۹۴

مینیمال‌های تاریخی ۱

من عقیده قطعی دارم که در مشرق زمین و مخصوصا در ایران یک دماغ مصلح و یک فکر روشن و سعادت طلب، هزار درجه بهتر می‌تواند موجبات سعادت جماعت را اکمال نماید تا خود جمعیت...  »ادامه

+ سه‌شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۰۱:۳۴، نظر شما