مهر ماه ۱۳۹۴

مینیمال‌های تاریخی ۴

ایرانی آدمیست سازگار که با همه چیز می‌سازد. ولو گاهی هم ژاندارم زهر خود را به او بچشاند و یا از دست ارباب (اربابی که در نظر او تنها مرکز قدرت و اختیار و آب و نانش و حتی منزل و مسکنش در دست اوست) آزار ببیند... »ادامه

+ شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۲۹، ۲ نظر