آبان ماه ۱۳۹۴

مینیمال‌های تاریخی ۵

این ایام بسیاری از اصول و نوامیس که در نظر مردم همواره مسلم و مقدس بود از مسلمیت و قدس افتاده است یا لااقل مثل سابق محل اتفاق نیست، برای بعضی در آن باب تردید و تشکیک حاصل شده و جماعتی مخالف و منکر آن گردیده‌اند. »ادامه

+ پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۰۰، ۱ نظر