دی ماه ۱۳۹۴

خدا، من، ماه... و لذت تدریس تاریخ علم

طی چند ترم گذشته که برخی از دروس رشته تاریخ را تدریس کردم، ارائه واحدهای متفاوتی به من سپرده شد؛ تاریخ اجتماعی ایران، مبانی علم سیاست، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در ایران و اسلام و... ترم جاری، علیرغم اینکه به نظر نمی‌رسید توفیق تدریس در دانشگاه نصیبم شود... »ادامه

+ دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۱۰، ۱۰ نظر