بهمن ماه ۱۳۹۴

مینیمال‌های تاریخی ۶

با همه قدرتی که انگلیس دارد و امروز یکه مرد میدان است با ایران هیچ کاری‌ نمی‌تواند بکند. مجبور است هر روز تکرار و تاکید کند که ما ایران را تمام و مستقل‌ می‌خواهیم »ادامه

+ چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۳۰، نظر شما