اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

موضوع پایان‌نامه دکتری

سه سال پیش که مشغول نوشتن پایان‌نامه ارشد بودم گمان نمی‌کردم به این سرعت دست به کار تنظیم پروپزال برای رساله دکتری شوم. آن روزها بر این باور بودم که اگر موضوعی در حیطه تاریخ معاصر انتخاب کنم، برای ادامه تحصیل نیز کارم آسانتر خواهد بود... »ادامه

+ شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۱۶، نظر شما