مهر ماه ۱۳۹۵

یک مینیمال غیر تاریخی لازم برای مورخ

اصولاً وحشیانه‌ترین مشاجره‌ها غالباً بر سر موضوعاتی‌ درمی‌گیرد که دلیل محکمی بر رد یا اثبات آن‌ها وجود ندارد... »ادامه

+ شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۴۶، ۱ نظر