آبان ماه ۱۳۹۵

مینیمال‌های تاریخی ۱۱

تکلیف مادر این است که به فرزند دلبند خود بگوید تو را مادریست غیر از من که بر تو بیش از من حق دارد، چه که او هم مادر من است هم مادر تو و هم مادر پدر تو... »ادامه

+ دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۵۸، نظر شما