مجلس و آن گروه سوم

«مجلس»! این چند ماهی که در ایران به سیر و سیاحت مشغولم، این نام بارها و بارها به گوشم خورده است. عده ای آن را مظهر وحدت و همبستگی ملّی می‌دانستند و با تحسین و احترام از آن یاد می‌کردند. عده ای دیگر به عکس، آن را یک پدیدۀ نو و خارجی می‌دانستند و از وجودش در سرزمین مقدس ایران شرم داشتند. گروه سوم، که تعدادشان از همه بیشتر بود، هیچ شناخت درستی از آن نداشتند و با بی‌تفاوتی از آن یاد می‌کردند و آن را پدیده ای می‌دانستند که فقط به علما و دانشمندان تهران و تبریز مربوط می‌شود. گروه دیگری با احساس بیم و تردید از آن سخن می‌گفتند و معتقد بودند، که مجلس یک «هیولای» دیگری است و حال باید علاوه بر شاه و وزرا به افراد بانفوذ مجلس، هم هدیه و پیشکش داد...
- گروته، هوگو (۱۳۶۹)، سفرنامه گروته (ترجمه مجید جلیلوند)، تهران: مرکز، ص ۲۱۸.

+ چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۳۱
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
سایت:
موضوع:
نظر:
درباره ارسال نظر
لطفاً متن نظرتان را با الفبای لاتین وارد نکنید، چنانچه صفحه کلید فارسی ندارید از بهنویس استفاده نمایید.
برای نگارش از فارسی معیار استفاده کنید، به کارگیری زبان محاوره‌ای در نوشتار علاوه بر کاستن ارزش ادبی و تاثیر کلام شما، موجب آشفتگی نثر فارسی می‌گردد.
نشانی ایمیل شما در سایت منتشر نمی‌شود و تنها راه ارتباطی نویسنده با شماست.