گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند

گرفتار روزگاری هستیم که اهل علم در حال انقراضند و فقط عده کمی، مبتلا به هزاران رنج و محنت باقی مانده‌، که پیوسته در اندیشه آنند که غفلت‌های زمان را فرصت جسته به تحقیق در علم و استوارکردن آن بپردازند. دانشمندنمایان عصر ما لباس باطل بر حق می‌پوشانند و از تظاهر به دانستن قدمی فراتر نمی‌گذارند.

آنانکه محیط فضل و آداب شدند
در جمع کمال شمع اصحاب شدند
ره زین شب تاریک نبردند برون
گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند

- خیام نیشابوری، عمر بن ابراهیم (۱۸۵۱)، رساله فی براهین الجبر و المقابله، پاریس: برادران فیرمان دیدوه، ص ۲.

+ سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۵۸
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
سایت:
موضوع:
نظر:
درباره ارسال نظر
لطفاً متن نظرتان را با الفبای لاتین وارد نکنید، چنانچه صفحه کلید فارسی ندارید از بهنویس استفاده نمایید.
برای نگارش از فارسی معیار استفاده کنید، به کارگیری زبان محاوره‌ای در نوشتار علاوه بر کاستن ارزش ادبی و تاثیر کلام شما، موجب آشفتگی نثر فارسی می‌گردد.
نشانی ایمیل شما در سایت منتشر نمی‌شود و تنها راه ارتباطی نویسنده با شماست.